Polityka Prywatności

(Ostatnia aktualizacja 9 stycznia 2020 r.)

1. Postanowienia wstępne

1.1 Postanowienia ogólne

RussianCupid.com („Witryna”) stanowi własność i jest prowadzona przez Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564, spółkę kapitałową zarejestrowaną w Australii („Cupid Media”).

Cupid Media zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników oraz zdaje sobie sprawę z tego, że odwiedzający Witrynę i jej Użytkownicy są zainteresowani ochroną swojej prywatności, a także poufnością i bezpieczeństwem wszelkich podawanych Danych Osobowych.

Cupid Media zbiera, wykorzystuje i ujawnia Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) lub australijską ustawą federalną o ochronie prywatności z 1988 r. [Privacy Act 1988 (Cth)] (lub innym obowiązującym prawem). W przypadku istnienia jakichkolwiek rozbieżności australijska ustawa federalna o ochronie prywatności z 1988 r. (lub inne obowiązujące prawo) ma pierwszeństwo w zakresie, w jakim występują takie rozbieżności, z wyłączeniem Użytkowników zamieszkujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wobec których pierwszeństwo w zakresie rozbieżności ma RODO.

1.2 Kontakt

Dane kontaktowe Cupid Media są następujące:

Internetowy formularz pomocy: Kliknij tutaj (najszybsza możliwość uzyskania pomocy)

E-mail: team@RussianCupid.com

Telefon: +61 7 5571 1181

Numer faksu: +61 7 3103 4000

Adres pocztowy: RussianCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Dyrektor: Andrew Bolton

E-mail do kontaktu w sprawach dotyczących prywatności: privacy@cupidmedia.com

W przypadku Użytkownika zamieszkującego w Unii Europejskiej przedstawicielem Cupid Media ds. ochrony danych na tym obszarze jest VeraSafe. Oprócz kontaktu z Cupid Media przy pomocy powyższych danych Użytkownik może zwracać się do VeraSafe w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Aby złożyć takie zapytanie, należy skontaktować się z VeraSafe za pomocą poniższego formularza: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Ponadto z VeraSafe można skontaktować się, korzystając z poniższych adresów:

Imię i nazwisko: Matthew Joseph
Adres: Zahradníčkova, 1220/20A, Praga 15000, Czechy; lub

Nazwa: VeraSafe Ireland Ltd
Adres: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Irlandia.

1.3 Zgoda Użytkownika

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, którymi Cupid Media kieruje się w zakresie zbierania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika podczas korzystania przez niego z Witryny i Witryn Powiązanych Cupid Media. Wyrażenia pisane wielką literą, takie jak „Dane Osobowe” i „Dane Osobowe Szczególnej Kategorii”, zostały zdefiniowane w punkcie 7 niniejszej polityki.

Poprzez odwiedzanie i korzystanie z Witryny Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie jego Danych Osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności. Poprzez założenie konta lub logowanie się w charakterze członka w Witrynie lub Witrynie Powiązanej Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego Danych Osobowych i Danych Osobowych Szczególnej Kategorii.

Użytkownik może wycofać zgodę na zbieranie i wykorzystywanie jego Danych Osobowych w każdym czasie, zaprzestając korzystania z danej Witryny lub Witryny Powiązanej. Jeśli Użytkownik jest członkiem, który założył konto, może wycofać zgodę na zbieranie i wykorzystywanie jego Danych Osobowych i Danych Osobowych Szczególnej Kategorii, zaprzestając korzystania z konta i zgłaszając żądanie jego zawieszenia lub usunięcia. O zawieszenie lub usunięcie konta można zwrócić się za pośrednictwem konta Użytkownika lub kontaktując się z Cupid Media przy pomocy danych kontaktowych podanych w pkt 1.2 niniejszej Polityki. Należy zwrócić uwagę na to, że w celu usunięcia jakichkolwiek Danych Osobowych lub Danych Osobowych Szczególnej Kategorii, które zostały już zebrane od Użytkownika, żądanie musi zostać zgłoszone zgodnie z procedurą określoną w pkt 5.6 niniejszej Polityki Prywatności.

2. Anonimowość

Mając na uwadze charakter świadczonych usług, Cupid Media wymaga ze względów praktycznych podania przez Użytkownika jego pełnego imienia i nazwiska. Rejestrując się w celu świadczenia usług przez Cupid Media, Użytkownik nie może używać pseudonimu i zobowiązany jest podać prawdziwe i dokładne dane.

3. Zbieranie danych

3.1 Wszyscy Użytkownicy

Za każdym razem, gdy Użytkownicy (w tym Użytkownicy niebędący członkami) odwiedzają Witrynę, serwery Cupid Media automatycznie rejestrują w celach statystycznych informacje na temat korzystania przez nich z Witryny, takie jak:

(a) rodzaj używanej przeglądarki;
(b) adres URL strony odsyłającej;
(c) adres IP;
(d) liczba i rodzaj przeglądanych stron;
(e) data i czas odwiedzin; oraz
(f) adres URL wyjścia.

Powyższe informacje zbierane o Użytkowniku przez Cupid Media nie stanowią Danych Osobowych i zawsze pozostają anonimowe. Anonimowe informacje nie są łączone z żadnymi Danymi Osobowymi, chyba że Użytkownik zarejestruje się lub zaloguje jako członek podczas korzystania z Witryny. Odpowiednio, jeżeli Użytkownik nie zidentyfikował się w Witrynie, na przykład rejestrując lub logując się jako członek, Cupid Media nie łączy zapisu korzystania z Witryny z danym Użytkownikiem.

3.2 Członkowie

Po rejestracji Użytkownika jako członka Cupid Media zbiera o nim informacje w celu zapewnienia pełnych korzyści wynikających z członkostwa. Cupid Media zbiera nieidentyfikujące informacje oraz Dane Osobowe bezpośrednio od Użytkownika w sytuacji, gdy Użytkownik rejestruje się po raz pierwszy, a później także za każdym razem, kiedy Użytkownik podaje Cupid Media dodatkowe informacje.

Dane Osobowe, które mogą być zbierane przez Cupid Media, obejmują:

(a) Pełne imię i nazwisko Użytkownika;
(b) Adres e-mail Użytkownika;
(c) Adres zamieszkania Użytkownika;
(d) Numer telefonu Użytkownika;
(e) Zdjęcie Użytkownika;
(f) Wiek Użytkownika;
(g) Zajęcie Użytkownika;
(h) Opis wyglądu Użytkownika;
(i) Dane karty kredytowej i dane do rozliczeń (jeśli zostały podane przez Użytkownika).

Informacje, które również mogą być zbierane i które mogą zostać uznane za stanowiące Dane Osobowe Szczególnej Kategorii, obejmują między innymi:

(a) Pochodzenie rasowe lub etniczne Użytkownika;
(b) Przekonania polityczne Użytkownika;
(c) Przekonania religijne lub przynależność do danego wyznania;
(d) Przekonania światopoglądowe Użytkownika lub jego członkostwo w związkach zawodowych;
(e) Stan zdrowia Użytkownika;
(f) Preferencje seksualne, praktyki seksualne lub orientacja seksualna Użytkownika;
(g) Karalność (jeśli Użytkownik zamieszkuje USA).

Poprzez odwiedzanie Witryny i korzystanie z niej Użytkownik udziela wyraźnej zgody na zbieranie i wykorzystywanie jego Danych Osobowych Szczególnej Kategorii zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności.

3.3 Pliki cookie i inne technologie śledzenia

W celu poprawy jakości korzystania z Witryny Cupid Media może korzystać z plików cookie i innych technologii śledzenia, takich jak znaczniki pikselowe, obrazy Web Beacon, identyfikatory urządzeń lub identyfikatory wyświetlania reklam.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności tej witryny.

Witryna Cupid Media wykorzystuje pliki cookie i inne technologie śledzenia do obsługi Google Analytics do celów:

(a) Integracji z platformą Google Marketing;
(b) Raportów danych demograficznych i zainteresowań;
(c) Reklamy graficznej, w tym remarketingu i raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, aby reklamować usługi Cupid Media w Internecie;
(d) Optymalizacji i personalizacji usług reklamowych na podstawie poprzednich wizyt Użytkownika w Witrynie;
(e) Raporty dotyczące korzystania z usług reklamowych, reakcji na wyświetlane reklamy i ich związku z wizytami na stronie Cupid Media.

Witryna Cupid Media korzysta z Google Analytics, usługi, która przekazuje dane o ruchu sieciowym w witrynie na serwery Google w Stanach Zjednoczonych. Usługa Google Analytics nie identyfikuje poszczególnych Użytkowników i nie łączy adresu IP Użytkownika z jakimikolwiek innymi danymi przechowywanymi przez Google. Cupid Media korzysta z raportów dostarczanych przez Google Analytics, aby zrozumieć lepiej ruch sieciowy w witrynie i korzystanie ze stron internetowych.

Użytkownik może dostosować usługę Google Analytics w zakresie reklam graficznych za pomocą Ustawień Reklam swojego konta Google.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia mogą być także wykorzystane do wsparcia analitycznego przez inne strony trzecie.

3.4 Strony trzecie i media społecznościowe

Cupid Media może zezwolić stronom trzecim, w tym uprawnionym dostawcom usług, firmom reklamowym, platformom zarządzania danymi i sieciom reklamowych, na obsługę reklam na stronach Cupid Media. Firmy te mogą korzystać z technologii śledzenia (takich jak pliki cookie, znaczniki pikselowe, obrazy Web Beacon, identyfikatory urządzeń lub identyfikatory wyświetlania reklam) w celu zbierania informacji o Użytkownikach przeglądających lub reagujących na ich reklamy. Wszelkie informacje zbierane przez te strony trzecie są całkowicie anonimowe i na ich podstawie nie jest możliwa identyfikacja Użytkownika.

Takie strony trzecie mogą obejmować między innymi: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, Criteo, District M, Ecom Services, Facebook, Firebase, Google Ads, Google Ads Manager, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, Twitter, Urban Airship, Yahoo, Yandex, Zendesk, Zero Bounce.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na zbieranie danych przez strony trzecie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub wyłączając swój profil.

W Witrynie znajduje się szereg miejsc umożliwiających dostęp do witryn internetowych prowadzonych przez inne podmioty, które nie działają na podstawie niniejszej Polityki Prywatności i na które Cupid Media nie ma wpływu. Takie witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, w tym dane osobowe. Rekomendowane jest zapoznanie się przez Użytkownika z politykami prywatności wszystkich odwiedzanych witryn.

Cupid Media wykorzystuje również interfejsy ze stronami serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo i inne. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na „polubienie” lub „udostępnienie” informacji z Witryny poprzez te serwisy, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności. Jeśli Użytkownik jest członkiem serwisu społecznościowego, interfejsy tych serwisów mogą umożliwiać im łączenie wizyt Użytkownika na stronie serwisu z innymi Danymi Osobowymi.

3.5 Promocja produktów i usług

W celu promocji własnych produktów i usług Cupid Media może dostarczać hash adresu e-mail Użytkownika (i żadnych innych Danych Osobowych) stronom trzecim, takim jak Facebook, aby lepiej kierować do Użytkownika reklamy Cupid Media przy pomocy produktów, takich jak Custom Audiences firmy Facebook.

Porównywanie hasha adresu e-mail Użytkownika ma na celu jedynie promocję produktów i usług Cupid Media wobec Użytkownika i nie jest wykorzystane przez strony trzecie do innych celów. Porównywanie hasha adresu e-mail Użytkownika nie jest wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika lub jego adresu e-mail i żadne dodatkowe informacje o Użytkowniku nie są udostępniane przez Cupid Media danej stronie trzeciej.

4. Cele zbierania, przechowywania, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych

4.1 Zbieranie danych wyłącznie od Użytkownika

W przypadkach, gdy jest to zasadne lub praktyczne, Cupid Media stara się zbierać Dane Osobowe wyłącznie o Użytkowniku i od tego Użytkownika.

4.2 Cele zbierania Danych Osobowych

Zbierane są tylko te Dane Osobowe, które są zasadnie konieczne do:

(a) umożliwienia Cupid Media realizacji prośby Użytkownika o uzyskanie członkostwa i świadczenia mu usług (w tym utworzenia profilu publicznego, umożliwiania członkom poszukiwania innych członków wedle preferencji oraz zapewnienia mechanizmów komunikacji pomiędzy członkami);
(b) wewnętrznych badań i celów statystycznych Cupid Media (w tym segmentacji rynku i analizy wartości dla klienta);
(c) umożliwienia Cupid Media przekazywania Użytkownikowi innych informacji lub materiałów, które w ocenie Cupid Media mogą go zainteresować;
(d) umożliwienia podmiotowi obsługującemu płatności realizację płatności opłat subskrypcyjnych;
(e) wszelkich innych celów określonych w Warunkach Korzystania z Witryny

(„Cel Główny”).

4.3 Przechowywanie Danych Osobowych

Cupid Media podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony przechowywanych Danych Osobowych przed:

(a) nadużyciami, ingerencją i utratą; oraz
(b) nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

W przypadku poważnego naruszenia ochrony danych, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest znikome, ale które może wiązać się z zagrożeniem dla praw i wolności Użytkownika, Cupid Media bez zbędnej zwłoki powiadamia właściwy organ nadzorczy. Jeżeli istnieje wysokie ryzyko, że poważne naruszenie ochrony danych wpłynie na prawa i wolności Użytkownika, Cupid Media bez zbędnej zwłoki informuje Użytkownika o takim naruszeniu.

4.4 Zniszczenie Danych Osobowych

Cupid Media przechowuje informacje o Użytkowniku tylko tak długo, jak jest to konieczne dla uzasadnionych celów gospodarczych i w granicach obowiązujących wymogów prawnych. Jeśli:

(a) Cupid Media przechowuje Dane Osobowe Użytkownika; i
(b) te Dane Osobowe nie są już konieczne do celów, dla których mogą być przetwarzane lub ujawniane przez Cupid Media zgodnie z niniejszą Polityką, RODO lub australijską ustawą federalną o ochronie prywatności z 1988 r. lub innym obowiązującym prawem; i
(c) Cupid Media nie jest zobowiązana, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, prawem australijskim, niniejszą Polityką, innym obowiązującym prawem lub orzeczeniem sądu lub trybunału, do przechowywania tych informacji,

Cupid Media podejmie uzasadnione w takich okolicznościach kroki w celu usunięcia tych informacji lub pozbawienia ich elementów pozwalających na identyfikację Użytkownika. Jeżeli informacja została przekazana stronom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, przechowywanie tej informacji podlega polityce danej strony trzeciej.

4.5 Wykorzystywanie i ujawnianie Danych Osobowych

Cupid Media wykorzystuje lub ujawnia Dane Osobowe dla Celu Głównego tylko w przypadku uzasadnionej potrzeby. Wykorzystywanie Danych Osobowych dla Celu Głównego obejmuje wykorzystywanie Danych Osobowych w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.

Cupid Media wykorzystuje lub ujawnia Dane Osobowe Użytkownika w celach innych niż Cel Główny („Cel Poboczny”), jeśli spełnione są następujące warunki:

(a) Cel Poboczny jest związany z Celem Głównym i, w przypadku gdy Dane Osobowe są Danymi Osobowymi Szczególnej Kategorii, Cel Poboczny jest bezpośrednio związany z Celem Głównym; i
(b) Użytkownik może rozsądnie oczekiwać, że Cupid Media będzie wykorzystywać lub ujawniać Dane Osobowe dla Celu Pobocznego; lub
(c) Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie lub ujawnianie Danych Osobowych dla Celu Pobocznego; lub
(d) wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych jest wymagane lub dozwolone zgodnie z RODO, prawem australijskim, innym obowiązującym prawem lub orzeczeniem sądu lub trybunału.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie przez Cupid Media jego Danych Osobowych dla Celu Głównego i Celu Pobocznego, kontaktując się z Cupid Media za pomocą danych kontaktowych podanych w pkt 1.2 niniejszej Polityki. Niemniej może to ograniczyć lub mieć wpływ na możliwość korzystania z Witryny i usług Cupid Media przez Użytkownika.

4.6 Ujawnianie informacji odbiorcom z Państw Trzecich i Organizacjom Międzynarodowym

Wszelkie informacje profilowe, które zostaną dostarczone Cupid Media, będą publicznie widoczne w profilu Użytkownika, niezależnie od lokalizacji osoby go przeglądającej. Poprzez utworzenie profilu Użytkownik potwierdza, że zagraniczni odbiorcy będą mogli zobaczyć jego profil.

W celu zapewnienia obsługi klienta, wykonywania prac administracyjnych, wykonywania zadań w zakresie zapobiegania oszustwom lub świadczenia usług Użytkownikowi, koniecznym może okazać się udzielenie pracownikom i dostawcom Cupid Media (którzy lub których zasoby mogą znajdować się poza granicami państwa zamieszkania Użytkownika) dostępu do informacji profilowych, danych do rozliczeń lub innych Danych Osobowych dostarczonych przez Użytkownika.

Cupid Media wdrożyła środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkownika. Niemniej, podobnie jak w przypadku każdej transmisji danych, nadal istnieje ryzyko naruszenia ochrony danych. Mogą wystąpić przypadki, gdy Dane Osobowe Użytkownika będą przekazywane do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych, wobec których Komisja nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z RODO. Takie przekazywanie danych jest niezbędne do wykonywania przez Cupid Media zobowiązań określonych w Warunkach Korzystania z Witryny.

Podając swoje Dane Osobowe i Dane Osobowe Szczególnej Kategorii, Użytkownik udziela wyraźnej zgody na międzynarodowe przekazywanie i przetwarzanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką, posiadając pełną świadomość i wiedzę na temat ryzyka związanego z takim przekazywaniem i przetwarzaniem.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Cupid Media za pomocą danych kontaktowych podanych w pkt 1.2 niniejszej Polityki. Niemniej może to ograniczyć lub mieć wpływ na możliwość korzystania z Witryny i usług Cupid Media przez Użytkownika.

We wszystkich pozostałych przypadkach Cupid Media ujawnia Dane Osobowe odbiorcy z Państwa Trzeciego tylko w przypadku, gdy takie ujawnienie jest wymagane lub dozwolone zgodnie z prawem UE, prawem australijskim, innym obowiązującym prawem lub orzeczeniem sądu lub trybunału.

4.7 Niezamówione informacje

Jeżeli zostaną zebrane Dane Osobowe, których Cupid Media nie chciała uzyskać lub których nie wymagała i jednocześnie Cupid Media stwierdzi, że pomimo tego jest uprawniona do zbierania tych informacji zgodnie z RODO, australijską ustawą federalną o ochronie prywatności z 1988 r. lub innym obowiązującym prawem, informacje te będą traktowane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Jeśli jednak Cupid Media uzna, że zbieranie Danych Osobowych Użytkownika nie jest dozwolone zgodnie z przepisami RODO, australijską ustawą federalną o ochronie prywatności z 1988 r. lub innym obowiązującym prawem, informacje te zostaną zniszczone lub pozbawione elementów pozwalających na identyfikację Użytkownika w możliwie najszybszym terminie, o ile jest to zgodne z prawem i uzasadnione.

4.8 Informacje nie mające charakteru poufnego

Wszelkie materiały lub informacje dostarczone przez Użytkownika, z wyjątkiem Danych Osobowych (których wykorzystywanie jest regulowane przez niniejszą Polityką Prywatności), są traktowane jako niestanowiące informacji poufnych ani prawnie zastrzeżonych, a Cupid Media może wykorzystywać takie materiały lub informacje bez ograniczeń. W szczególności Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie dostarczonych przez niego Cupid Media materiałów lub informacji (w tym informacji profilowych, zdjęć, nagrań audio lub wideo) w celu skopiowania profilu Użytkownika na inny odpowiedni serwis randkowy będący własnością i prowadzony przez Cupid Media. Wszelkie takie materiały lub informacje dostarczone przez Użytkownika będą dostępne do odczytu dla innych członków lub Użytkowników Witryny.

4.9 Komunikacja

Cupid Media zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail zawierających rekomendacje pasujących osób, informacje o otrzymanych oznakach zainteresowania lub wiadomościach i o innych takich działaniach, a także wiadomości e-mail zawierających promocje lub oferty, dotyczących zmian lub dodatków w zakresie usług Cupid Media lub na temat wszelkich produktów i usług przedsiębiorstw stowarzyszonych z Cupid Media. Jeśli Użytkownik jest członkiem, może zarządzać preferencjami e-mail przy pomocy ustawień na stronie „Powiadomienia” i wybrać rodzaje wiadomości e-mail, które chce otrzymywać.

5. Poprawianie, przenoszenie i dostęp do danych

5.1 Dostęp do Danych Osobowych

Na żądanie Użytkownika Cupid Media zapewnia dostęp do przechowywanych Danych Osobowych dotyczących Użytkownika, z wyjątkiem przypadków gdy:

(a) zapewnienie dostępu byłoby niezgodne z prawem; lub
(b) odmowa dostępu jest wymagana lub dozwolona zgodnie z prawem Unii Europejskiej, prawem australijskim, innym obowiązującym prawem lub orzeczeniem sądu lub trybunału.

5.2 Żądanie dostępu

Aby zgłosić żądanie dostępu do przechowywanych przez Cupid Media Danych Osobowych Użytkownika, Użytkownik powinien skontaktować się z Cupid Media, korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt 1.2. Otrzymawszy żądanie Użytkownika, Cupid Media skontaktuje się z nim w rozsądnym terminie, nie później niż w ciągu jednego (1) miesiąca od daty otrzymania żądania. Użytkownikowi zapewniony zostanie dostęp do żądanych Danych Osobowych albo zostanie on powiadomimy o terminie udostępnienia Danych Osobowych. W każdym przypadku żądane Dane Osobowe są udostępniane w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania przez Cupid Media żądania, chyba że zostanie podjęta decyzja o nieudostępnieniu Danych Osobowych. W przypadku decyzji o nieudostępnianiu Danych Osobowych Użytkownik jest informowany o przyczynach tej decyzji.

5.3 Przenoszenie danych

W zakresie, w jakim nie wpływa to negatywnie na prawa i wolności innych osób i w sytuacji, gdy Użytkownik przekazał Cupid Media swoje żądanie, korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt 1.2:

(a) jeśli Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, po otrzymaniu pisemnego żądania od Użytkownika Cupid Media udostępnia Użytkownikowi zebrane Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
(b) po otrzymaniu żądania Użytkownika, gdy jest to technicznie możliwe, Cupid Media przesyła dane osobowe bezpośrednio do innego podmiotu przechowującego dane.

5.4 Bezpieczeństwo informacji wrażliwych z handlowego punktu widzenia

W przypadku, gdy zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Danych Osobowych ujawniłoby dane uzyskane w wyniku ocen przeprowadzanych w związku z procesem decyzyjnym wrażliwym z handlowego punktu widzenia, Użytkownik otrzymuje wyjaśnienie dotyczące podjętej decyzji wrażliwej z handlowego punktu widzenia zamiast bezpośredniego dostępu do Danych Osobowych.

5.5 Wykorzystanie pośredników

W sytuacji, gdy Cupid Media nie ma obowiązku zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Danych Osobowych i jeżeli jest to uzasadnione, Cupid Media rozważy, czy wykorzystanie wspólnie uzgodnionych pośredników zapewniłoby dostęp wystarczający do zaspokojenia wzajemnych potrzeb.

5.6 Poprawienie i usunięcie Danych Osobowych

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie prawdziwości informacji, które podaje Cupid Media i, w razie potrzeby, za aktualizację swoich Danych Osobowych.

Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik nie jest w stanie poprawić Danych Osobowych przechowywanych przez Cupid Media, należy skontaktować się z Cupid Media za pomocą danych kontaktowych podanych w pkt 1.2, a zostaną podjęte uzasadnione działania w celu poprawienia Danych Osobowych Użytkownika.

Jeśli Cupid Media podejmie decyzję o niepoprawianiu danych Użytkownika, zostanie on powiadomiony w terminie jednego miesiąca o przyczynie odmowy i dostępnych środkach odwołania się od tej decyzji.

W przypadku, gdy Cupid Media poprawia lub usuwa Dane Osobowe Użytkownika, które zostały wcześniej ujawnione innemu podmiotowi, podjęte zostaną uzasadnione w takich okolicznościach działania, aby powiadomić o tym ten podmiot, chyba że jest to niewykonalne lub niezgodne z prawem.

Jeżeli Użytkownik życzy sobie, aby jego Dane Osobowe zostały usunięte, zgłasza swoje żądanie Cupid Media, korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt 1.2. Cupid Media nie podejmuje uzasadnionych działań w celu usunięcia Danych Osobowych Użytkownika tylko wtedy, gdy konieczność ich przechowywania wynika z innego postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, RODO lub innych przyczyn prawnych. Niemniej jednak usunięcie Danych Osobowych Użytkownika przez Cupid Media skutkuje usunięciem konta Użytkownika i uniemożliwia dostęp do usług Cupid Media.

5.7 Odmowa poprawienia lub usunięcia

Jeśli w jakimkolwiek przypadku Cupid Media odmówi dostępu do Danych Osobowych Użytkownika, ich poprawienia lub usunięcia, Użytkownikowi zostaną podane przyczyny takiej odmowy.

5.8 Ograniczenia przetwarzania

Użytkownik może zażądać ograniczenia sposobu, w jaki jego Dane Osobowe są traktowane i przetwarzane przez Cupid Media. Jeżeli Cupid Media uzna, że istnieją podstawy do takiego ograniczenia, będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie: za jego zgodą; w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wobec Cupid Media; lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

5.9 Koszty

Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika, ich usuwanie i sprostowanie, w tym wszelka związana z tym komunikacja, mają co do zasady charakter nieodpłatny. W przypadku, gdy żądania Użytkownika są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne (w szczególności ze względu na swą powtarzalność), Cupid Media może podjąć decyzję o obciążeniu Użytkownika opłatą w rozsądnej wysokości, biorąc pod uwagę koszty administracyjne z tytułu dostarczenia informacji lub prowadzenia komunikacji, lub podjęcia żądanych działań. Jeśli żądania Użytkownika są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, Cupid Media może również odmówić ich spełnienia.

5.10 Szczególne prawa do sprzeciwu

Jeśli konieczne okaże się przetwarzanie Danych Osobowych przez Cupid Media bez zgody Użytkownika z powodu:

(a) zadania wykonywanego w interesie publicznym;
(b) wykonywania zadań władzy publicznej powierzonych Cupid Media; lub
(c) jeśli to odpowiada prawnie uzasadnionym interesom Cupid Media lub prawnie uzasadnionym interesom strony trzeciej;

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego wykorzystywania Danych Osobowych.

Jeśli Użytkownik wniesie sprzeciw wobec określonych sposobów wykorzystywania jego Danych Osobowych, Cupid Media wstrzyma się od przetwarzania Danych Osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, mające nadrzędny charakter wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli Cupid Media zebrała Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i postanowiła wykorzystać takie Dane Osobowe w celu marketingu bezpośredniego (na co Użytkownik wyraził zgodę), Użytkownik ma prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Po otrzymaniu sprzeciwu Cupid Media w najkrótszym rozsądnie możliwym terminie zaprzestanie wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego.

6. Skargi

6.1 Złożenie skargi

Jeśli zdaniem Użytkownika doszło do wykorzystania lub ujawnienia jego Danych Osobowych w sposób, który jest sprzeczny z niniejszą Polityką lub w inny sposób narusza obowiązujące prawo, powinien przesłać wiadomość e-mail na adres privacy@cupidmedia.com. Jeśli Użytkownik zamieszkuje w Unii Europejskiej i chce złożyć skargę dotyczącą jego Danych Osobowych, może również skontaktować się z VeraSafe, europejskim przedstawicielem Cupid Media, korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt 1.2 niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego na jego obszarze prawnym. Jeśli Użytkownik nie jest pewien, jaki jest właściwy organ nadzoru, należy skontaktować się z Cupid Media w celu uzyskania pomocy.

6.2 Odpowiedź Cupid Media

W terminie 30 dni od otrzymania skargi Cupid Media pisemnie powiadomi Użytkownika o propozycji podjęcia działań w odniesieniu do skargi, a także o szczegółach dalszych działań, które Użytkownik może podjąć, jeśli nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią.

7. Definicje

„Zbieranie” oznacza uzyskiwanie Danych Osobowych Użytkownika.

„Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

„Organizacja Międzynarodowa” oznacza organizację i podległe jej organy, działającą na podstawie prawa międzynarodowego publicznego, lub każdy inny organ, który został ustanowiony na podstawie umowy pomiędzy co najmniej dwoma państwami.

„Państwo Trzecie” oznacza państwo, które nie jest członkiem Unii Europejskiej.

„Dane Osobowe” oznaczają informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; obejmują one Dane Osobowe Szczególnej Kategorii.

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

„Cele” oznaczają Cel Główny i Cel Poboczny.

„Dane Osobowe Szczególnej Kategorii” oznaczają dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, karalność Użytkownika, dane genetyczne i biometryczne dla celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej Użytkownika;

„Strona Trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administratora, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

„Witryna Powiązana” oznacza jakąkolwiek inną witrynę internetową prowadzoną lub kontrolowaną przez Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564.

„Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, o której Cupid Media zbiera informacje.